Nếu tôi đặt cọc mà trung tâm quỵt tiền thì sao?

Xin thưa với quý khách rằng, trung tâm chúng tôi hoạt động ít nhất cũng được 2 năm rồi, chúng tôi có một lượng khách hàng lớn nhất định, doanh thu cũng khá ổn, nếu nghĩ chỉ vì
một đơn hàng của Anh chị mà chúng tôi đánh đổi đi cả sự cố gắng trong mấy năm qua thì chúng tôi không bao giờ làm mọi ý kiến khách hàng chúng tôi có cập nhật, tất cả mọi người
đặt tranh đều có nghĩa vụ phải lấy tranh (đó là lý do chúng tôi yêu cầu cọc) để giữ lợi ích cho thợ. trừ trường hợp tranh quá xấu khách không hài lòng chúng tôi cam doan sẽ chuyển tiền
trả lại khách

Leave Comments

0989 193 913
0989 193 913